Route 30 km (Haarlerbergtrail)

Hoogtekaart

280.66m stijgen in 14.18km (gem. 1.98%). 280.85m dalen in 16.16km (gem. 1.74%).