Extra informatie

  • Alle deelnemers dienen te beschikken over een goede lichamelijke gezondheid en conditie, die verantwoorde deelname mogelijk maakt.
  • Alle aanwijzingen gegeven door de, vanwege de organisatie aangestelde, medewerkers dienen te worden opgevolgd.
  • Bij slechte weersomstandigheden of omstandigheden van bijzondere aard behoudt de organisatie zich het recht voor de wedstrijd niet door te laten gaan, in te korten, dan wel vroegtijdig te beëindigen. Daar waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist de wedstrijdleider. Protest is niet mogelijk.

Deelname geschiedt geheel voor EIGEN RISICO . De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of door de deelnemers geleden materiële of immateriële schade.
Afmelden voor de Haarlerbergloop is mogelijk tot vrijdagmiddag voor de loop tot 12.00 uur. Afmeldingen nadien worden niet meer verwerkt en wordt het inschrijfgeld geïncasseerd.